Medlemsinformation fra bestyrelsen

Frederikshavn, den 24. september 2020.

Jeg ønsker hermed at orientere om de beslutninger, som bestyrelsen traf tirsdag den 22. september om generalforsamlingen 2020 m.v..

Generalforsamling 2020.

Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid på grund af Corona-situationen indtil forholdene er normaliseret.

Skulle det ikke være muligt at afholde generalforsamling i 2020, vil bestyrelsen efter dens næste møde udsende et forslag til valg af ekstern revisor med mulighed for at gøre skriftlig indsigelse.
Dette skyldes, at den eksterne revisor skal være valgt inden nytår for at kunne varetage revisionen for regnskabsåret 2020 og at, generalforsamlingen ifølge vedtægterne vælger den eksterne revisor.

Bestyrelsen holder sit næste møde tirsdag den 27. oktober, hvor der træffes endelig beslutning vedr. evt. indkaldelse af generalforsamling 2020.

Genåbning af De frivilliges Hus.
Huset efter sommerferien er fortsat vendt tilbage til normale åbningstider. Det gælder så længe forholdene tillader det.
Der kan afholdes møder i vore mødelokaler forudsat, at de gældende regler vedr. forsamlinger overholdes. Der skal fortsat holdes 1 m afstand for siddende deltagere i indendørs lokaler, og der skal være 2 m2 pr. deltager. Synges der eller står man op, skal der være 2 m afstand og 4 m2 pr. deltager.
Der er nu opsat oplysning om det tilladte antal personer i alle vore mødelokaler.
Det glæder os meget, at Huset lokaler bliver brugt i næsten normalt omfang.

§ 18-bevillinger.

 Vi har været i kontakt med Frederikshavn Kommune vedr. uforbrugte § 18-bevilninger. Det er ikke endeligt afgjort, om midlerne skal være brugt i år. Derfor opfordrer vi jer til at kontakte kommune, hvis I har ønske om at overføre midler til næste år.

 Med venlig hilsen

Fie Mølholt, formand

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer