Medlemsinformation fra bestyrelsen

Jeg ønsker hermed at orientere om de beslutninger, som bestyrelsen traf mandag den 11. maj om genåbning af De frivilliges Hus og udsættelse af generalforsamlingen 2020.

• Genåbning af De frivilliges Hus.
Huset genåbnes tirsdage og torsdage kl. 10 - 15, første gang tirsdag den 19. maj indtil sommerferien. Efter sommerferien vender vi tilbage til normale åbningstider, hvis forholdene tillader det.
Der kan afholdes møde i de store mødelokaler. Lokalerne skal bookes med deltagelse i henhold til de gældende regler vedr. forsamlinger. Alle tidligere bookninger er annulleret.
Der vil blive udarbejdet information om brug af lokalerne, som vil blive hængt op i Huset ved mødelokalerne. Heri vil fremgå, at foreningerne har pligt til at afspritte alle berøringsflader, når møderne afsluttes. Materialer til dette vil blive stillet til rådighed.
Der vil blive reduceret i brugen af toiletter således, at der kun er et åbent på hver etage. Toiletterne skal ligeledes afsprittes efter brug.
Der vil i anden meddelelse blive informeret om, at Husets lokaler kan bruges af op til 8 personer, der ønsker at mødes til socialt samvær tirsdage fra 10.00 – 12.00 efter aftale.
• Generalforsamling 2020.
Generalforsamlingen er besluttet udsat til afholdelse i september måned i år, hvis retningslinjerne til den tid gør det muligt.
Vi ser frem til, at det bliver muligt at åbne De frivilliges Hus og se det blive brugt, som vi er vant til.
 
Med venlig hilsen
Fie Mølholt, formand
 

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer