Julen 2019

Året 2019 har været et omskifteligt år for Frivilligcenter Frederikshavn af flere forskellige grunde.

Mariane Skadborg valgte at gå på pension efter flere års tjeneste som daglig leder ved udgangen af juni 2019. Den 1. august tiltrådte en ny leder Karina Juul Sundvall. Desværre valgte hun, i forlængelse af en sygemelding, at fratræde indenfor for prøveperioden med virkning fra 21. oktober 2019.

2019 blev samtidig året, hvor Satspuljen blev afskaffet med den hensigt, at de danske frivilligcentres grundydelser fremover skulle finansieres på Finansloven. Det betød, at vi den 21. oktober ikke kendte den økonomiske ramme. Vi ved nu, at grundydelsen er optaget på Finansloven for 2020 og de tre efterfølgende år med 350.000 kr. Samme beløb modtager vi fra Frederikshavn Kommune.

Der forestår nogle udfordringer for arbejdet frem til generalforsamlingen 2020:

For at kunne fortsætte arbejdet med at gøre det nemmere at være frivillig i Frederikshavn Kommune, vil bestyrelsen og den daglige leder arbejde for at øge centrets indtægter.

Øgede kvalitetskrav og krav til administrationen betyder, at vi i samarbejde med medlemmerne vil udarbejde flerårig udviklings- og strategiplan til fremlæggelse på generalforsamlingen. Det betyder også, at administrationen skal professionaliseres og strømlines.

Vi er så heldige at have et godt samarbejde med medlemmerne, med Frederikshavn Kommune og øvrige frivilligcentre.

Det er også glædeligt at huset bliver brugt flittigt. Vi har haft omkring 500 bookinger af lokaler med ca. 5000 deltagere.

Dertil kommer de, der kommer i huset herudover.

Vi har i 2019 fået 14 nye foreningsmedlemmer.

Det har stor betydning, at vi har til huse i Trigonfondens bygning til særdeles favorable vilkår. Tak for det.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

På Frivilligcentrets og bestyrelsens vegne.

John Hansen

Kst. Leder

 

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer