Farvelhilsen fra Mariane Skadborg

Kære alle i bestyrelsen, frivillige, ansatte, politikere og borgere, som jeg har haft den glæde at samarbejde med i over 5 år i min tid som leder af Frivilligcenteret Frederikshavn Kommune.
Tak for samarbejdet – tak for tillid og støtte. Tak til alle jer, som er med til at gøre De Frivilliges Hus til et godt sted, hvor man støtter, samler og koordinerer.
Jeg er meget taknemlig for meget – men også bekymret for en del.
Taknemligheden fylder mest – og jeg har især været glad for, at vi her i kommunen har formået at sætte ”samskabelse” på dagsorden og i fællesskab rakt ud til mange borgere, som har været ramt af store sociale og økonomiske problemer. Sammen med ansatte i Sundhedscentrene, Kræftrehabiliteringen og Jobcenteret – har vi kunnet finde frem til løsningsmodeller, som har været med til, at borgere, som har været levende ”begravet” på ressourceforløb, er blevet afklaret til at komme videre med deres liv. Det er stort at få lov til at opleve, at mennesker efter en svær krise formår at finde glæden og ressourcerne frem på ny, når de får den rigtige hjælp og støtte.
Men mine bekymringer fylder også en del og hvor skal man henvise de mange nye borgere, som kommer til De Frivilliges Hus med ønske om social-økonomisk rådgivning. De frivillige foreninger har jo også deres begrænsninger og hvordan skal de fremover skaffe midler til projekter, når satspuljen ikke længere består.
Men især bekymrer det mig, at vores ansatte i Jobcenteret fremover vil blive så presset, at de formentligt kun vil kunne klare de helt basale lovgivningsmæssige krav.
Jeg har fra sidelinjen været vidne til meget flot arbejde fra mange ansatte. Og som økonom, så er jeg helt bevidst om, at det har kostet midler, at få borgere fra ressourceforløbsydelse til førtidspension, selvom det har været den helt rigtige afgørelse. Det har betydet en merudgift i forhold til ressourceforløbsydelse contra førtidspension plus forskel i refusionstaksterne.
Men jeg vil vove den påstand, at over længere sigt vil det kunne lønne sig, hvis man medtænker mindre pres på sundhedssystemet og tænker lidt mere i livskvalitet. Jeg kan dokumentere flere eksempler på, at efter tilkendelse af førtidspension og social-økonomisk rådgivning herfra, er det lykkes mange borgere at komme videre med livet og finde frem til det gode liv uden flere indlæggelser på psykiatriske sygehuse.
Jeg har sidste arbejdsdag den 27.juni – og vil derfor gerne invitere på en kop kaffe i De Frivilliges Hus i tidsrummet fra
kl. 13.00 til kl. 16.00 – og det vil glæde mig, hvis mange vil afse lidt tid til at kigge forbi, til lidt snak og vi kan ønske hinanden en god sommer.
Frivilligcenteret holder lukket i hele juli måned og pr. 1.august tiltræder ny leder af Centeret.
Mange kærlige hilsner Mariane Skadborg.

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer