Til medlemmer af Frivilligcenter Frederikshavn Kommune.

                Frederikshavn, den 22.januar 2019

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i De Frivilliges Hus

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 16.30

 Med punktet:

Udkast til ændringsforslag vedlægges. Ændringerne er mærket med rødt.

Som det blev besluttet på sidste generalforsamling, fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med nye kriterier fra Socialstyrelsen, for at kunne opnå tilsagn om Grundfinansiering.

Med vedtagelse af § 6 stk. 1 side 3 – skulle vi hermed kunne opfylde Socialstyrelsens krav om en bredt sammensat bestyrelse, som besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer.

Vi håber, at medlemmerne vil stemme for forslaget således, at vi kan opfylde betingelserne for en fortsat drift.

Det vil være muligt at afgive sin stemme på vedlagte fuldmagt.

Vi vil gerne have tilsagn om deltagelse eller fuldmagten inden den 4. februar 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Frivilligcenter Frederikshavn Kommune.

Indkaldelsen er tidligere fremsendt medlemmerne pr. mail.

Nærmere information kontakt Frivillighedscenteret.

Udskriv