Julen 2018

Året 2018 har været et godt år med mange begivenheder. Men hvad vil vi huske, når vi kommer til at tænke tilbage på året, som gik? Året har jo givet tanker om Romerrigets fald med grådighed, hvidvaskning og svindel med de sociale projekter. Vi har da også haft store bekymringer i forhold til manglende udbetaling af Grundfinansieringen, som i vores tilfælde blev forsinket med over 6 måneder.

Men når vi skal se tingene fra det rette perspektiv, så er det altid det gode, som får lov til at bestå og som skaber fundamentet for ægte fremgang. ”Lyset vil altid bryde igennem Mørket.”
Vi har set og oplevet mange lysglimt i årets løb, som der er grund til at sige Tak for. Lysglimt med Købstadsjubilæet, som var en fejring af fællesskabet både før, nu og i fremtiden. Det er, som for 200 år siden og til i dag, fællesskabet som bærer os fremad og skaber Det gode Liv. 
Alle har vi brug for at være en del af fællesskabet og alle kan yde noget til fællesskabet.

Her i Centeret oplever vi dagligt, hvordan de mange foreninger skaber fællesskaber på tværs af foreninger og samtidigt iværksætter nye aktiviteter. Vi ser også lokalforeninger rækker ud til andre lokalforeninger og skaber fælles aktiviteter. Vi oplever, at man også tør tænke udover kommunegrænser og skabe netværk på tværs af alder, køn og etnicitet.

Vi har også oplevet værdien med afholdelse af kursusforløb for ”Kom Videre Mand” og med efterfølgende en mandecafé. Modellen har vi videreført med succes til også at omfatte kursusforløb for ”Kom Videre Kvinde”.

Til nogle af de gode oplevelser hører også, at Centeret fik midler fra Socialstyrelsen til at kunne afholde en sommerferie på Skallerup Klit for en række kvinder med børn, som ikke selv har haft mulighed for at komme på et ferieophold. Det er fantastisk at opleve børnenes glæde og begejstring og det bærer lønnen for de mange frivillige, som yder en flot og uegennyttig indsats.
Vi har mange at sige en stor Tak til. Det gælder de mange frivillige, som med åben hånd og uden fordomme yder hjælp til rigtig mange mennesker.

Gennem hele året har vi modtaget støtte og hjælp fra Trigon A/S og Trigon Fonden. 
Vi takker for det skønne Hus, som danner en meget smuk ramme for det frivillige og sociale arbejde, hvor enhver borger er velkommen. Sammen med de forskellige afdelinger og ansatte i kommunen, forsøger vi at yde hjælp til selvhjælp til mennesker, som på én eller anden måde har brug for hjælp. 
Vi takker for et godt og berigende samarbejde, som er med til at skabe og genskabe det gode liv for og med hinanden.

Vi takker for midler fra Frederikshavn Kommune, fra Socialstyrelsen, fra Spar Nord-fonden til Højskolesangbøger, Jens Lauritzens fond, som har givet os midler til Sommerferie-hjælp og kursusforløb ”Kom Videre kvinde”.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt Nytår 2019. 
Bestyrelsen og personalet for Frivilligcenter Frederikshavn Kommune.

Mariane Skadborg.

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer