Sundhedspuljen 2018

Sundhedsudvalget har bevilget Frivilligcenter Frederikshavn Kommune

                                       Kr. 101.000,-

til aktiviteter, som kan understøtte og bakke op om, at foreninger, netværk af frivillige, institutioner m.fl. iværksætter nye aktiviteter, som skaber sundhedsmæssig merværdi for socialt udsatte borgere.

Specifikt har centeret fået midler til gåture, cykling og yoga m.fl.

Med disse midler har vi fået mulighed for at kunne videreudvikle allerede igangsatte aktiviteter.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

Jørgen Christensen – formand for Hjerteforeningen - lokalafdelingen

Steen Jørgensen - formand for Diabetesforeningen - lokalafdelingen

Fie Mølholt - formand for Kræftens bekæmpelse – lokalafdelingen

Mariane Skadborg – leder af Frivilligcenteret.

Arbejdsgruppen er indstillet på at modtage ideer til nye aktiviteter og til ønsker om deltagelse fra andre interesserede.

Yderligere oplysninger om aktiviteterne m.m. vil blive sat på vores hjemmeside og synliggjort via de sociale medier.

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer