Julebrev 2017

chrismas2017 har været et godt år med mange aktiviteter og mange besøg og vi vil kort beskrive nogle oplevelser med 4 S’er.
Samskabelse:
Vi har i foråret afholdt en række kursusdage i De Frivilliges Hus for 20 frivillige og 10 ansatte i kommunen om emnet ”samskabelse”. Formålet har blandt andet været at bygge bro mellem de frivilliges ”kan” opgaver og det offentliges ”skal” opgaver. Det har været opløftende at opleve den positive effekt af kursusforløbet og se, hvordan samarbejdet har fået et løft på mange niveauer. Desuden har en række foreninger i årets løb: Hjerteforeningen, Diabetesforeningen samt Kræftens Bekæmpelse indgået et meget fint samarbejde/samskabelse i forbindelse med flere arrangementer og igangsættelse af flere projekter.
jul 2017Synlighed:
Vi har haft den glæde at opleve en tilgang af nye foreninger, projekter og borgere, som har benyttet sig af vore tilbud og været med til at synliggøre det frivillige arbejde i kommunen. Dette har været med til at øge interessen fra nye frivillige og nye Foreninger er blevet etableret i årets løb. Herunder skal nævnes: Barnets Blå Hus, Foreningen Voldsramte kvinder og vores eget projekt ”Kom videre mand”.
Frivilligt fredag blev fejret i Frederikshavn den sidste fredag i september og her var fremmødet det største i Husets historie, med over 70 deltagere. Vi havde sat fokus på emnet: Børn med særlige behov. Der var oplæg fra følgende: Børns Voksen Venner, SOS- børnebyerne, Red Barnets familieklub, Foreningen Voldsramte kvinder og oplæg fra eget projekt ”Robuste Børn”. Flere af de fremmødte deltagere har siden meldt sig som frivillige og har givet støtte til foreningerne.
Støtte:
Gennem hele året har vi modtaget støtte og hjælp fra Trigon. Altid bliver vi mødt med venlighed, hjælp og konstruktiv rådgivning. Vi oplever også stor hjælp fra firmaet Emil Sørensens eftf. i form af hjælp til at overholde instrukser fra brandtilsynet, samt hjælp til at finde frem til den rette belysning og med respekt for de små detaljer i form af belysning i den gamle lampe i forgangen.
Vi har også grund til at takke fondsgiverne:
Spar Nord fonden (redskaber og nye køkkenskabe)
Roblon fonden (symaskiner m.m. til integrationsprojekter)
Samarbejde:
Vi takker for det gode samarbejde, som gælder alle vore mange brugere, frivillige og alle afdelinger i kommunen. En særlig tak til kommunale projekter: Projekt Ung Mor, Sundhedscenterets personale, Projekt ”Mob din Krop”, Projekt Familieorienteret Rådgivning, Projekt Demenscafeen, Projekt Angst og depression. Kræftens Bekæmpelse i Aalborg.
Tak til Sundhedscenteret i Skagen for husly og samarbejde. Tak til hovedorgani-sationen FriSe og vores netværkskollegaer i Regionen.
Vi har også stor grund til at takke vores revisor Rikke Nielsen og stats.aut. revisor Kristian Thostrup og Spar Nord bank for vejledning og rådgivning.
Vi holder juleferie fra mandag den 18.december og åbner igen den 2.januar 2018.
Vi ønsker alle en glædelig Jul og et godt nytår 2018.

Bestyrelsen og personalet for Frivilligcenter Frederikshavn Kommune.
Mariane Skadborg.

 

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer