Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcenter Frederikshavn Kommune.
Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00
Mødested: De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.
Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning om Centerets virksomhed i det forløbne år.
  4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Af hensyn til traktementet ønsker vi tilmelding inden den 26.april 2017.

Vel mødt
Bestyrelsen.

PS. Forslag til behandling under dagsorden punkt 4 skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 (én måned) før generalforsamlingen.

 

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer