Julebrev 2016

chrismasÅret 2016 har været et begivenhedsrigt år – med udfordringer og udvikling inden for det frivillige sociale arbejde.

I april måned lykkedes det i regi af De Frivilliges Hus at blive bevilget midler fra Socialstyrelsen til en grundfinansiering og hermed var økonomien bragt på plads til at kunne udvide aktiviteterne. Men for at opfylde de juridiske og økonomiske krav med hensyn til etablering af Frivilligcenter Frederikshavn kommune – skulle der udfærdiges nye vedtægter og afholdes en ekstraordinært generalforsamling. Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 18.august 2016 og her blev de nye vedtægter godkendt og der blev valgt en centerbestyrelse for paraplyorganisationen ”Frivilligcenter Frederikshavn Kommune.”

Centerbestyrelsen består i dag af 7 medlemmer: fhv. sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard, fhv. restaurantchef Fie Mølholt, fhv. børne-kulturchef Chresten Sloth, formand for Ældre Sagen i Skagen, Kirsten Schou, formand for Røde Kors i Sæby Inger Ejstrud, formand for natteravnene i Sæby/Frederikshavn Lillian Andreasen og udpeget af byrådet gymnasielærer Anders Broholm (formand for Sundhedsudvalget)

Centeret er i gang med at udvide vores virkefelt til fysisk at være til stede både i Skagen og i Sæby og dermed minimere de geografiske uligheder.

I Skagen opstartes den 5.januar 2017 i Sundhedscenteret i Skagen Med åbningstid den 1. torsdag i måneden fra kl. 12.00- kl. 17.00

I Sæby – opstartes den 19.januar 2017 i ”Retfærdigheden” i Sæby. Med åbningstid den 3. torsdag i måneden fra kl. 12.00 – til kl. 17.00.

Samskabelse: Et af pejlemærkerne i frivilligpolitikken er Samskabelse. Vi har ikke bare et håb m, at det er via samskabelse, at der kan gøres en positiv forskel. Vi har fået bevilget midler fra Socialstyrelsens uddannelsespulje til at kunne iværksætte et kursusforløb for 20 frivillige og 10 ansatte. Formålet er at opkvalificere samspillet mellem foreningerne og de kommunale tilbud så brugerne oplever en sammenhængende indsats og formidling af rette tilbud.

Medlemmerne: Vi har modtaget underskrift fra mange frivillige foreninger, som har indmeldt sig i Centeret. Kontingent for medlemskab er kr. 0,- men det er en betingelse at være medlem for at kunne opstille medlemmer og være valgbar til
centerbestyrelsen samt brugerrådet for Frivillighuset i Frederikshavn. Generalforsamlingen vil blive afholdt den 2.maj 2017 i Frederikshavn.

Nye medlemmer, som er kommet til i årets løb er: Ravnshøj Centerets Venner- Red Barnets familieoplevelsesklub, Depressionsgruppen – Kol-netværksgruppe- Pensionistforeningen Munkegården- Støttekrisevagtforeningen i Østervrå samt Barnets Blå Hus.

I perioden 1/1-31/10- 2016 har vi leveret vejledning og rådgivningssamtaler udover 1 times varighed efter forudgående aftale med 288 besøg svarende til over 100 personer- som frivilligt og på egen foranledning har opsøgt hjælpen.

Der har været afholdt møder i De Frivilliges Hus med rundvisning og oplæg til: Inner-wheel Bangsbostrand, Hjerteforeningen i Frederikshavn med indbudte gæster fra Læsø, møde med Velux-fonden, møde med bestyrelse og personale fra Frivilligcenter Mariagerfjord, oplæg Røde Kors i Frederikshavn med besøg fra Pandrup/Jammerbugt, Y-mens-klub Bangsbostrand.

Vi har oprettet via vort medlemskab af FriSe hjemmesiden: www.frivillighedshuset.dk Vi havde kun mulighed for at vælge dette domæne, idet ”centre” var optaget. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og man vil kunne følge med i dagsordner og referater. På sigt vil der også komme info omkring foreningernes arrangementer m.m.

Vi ser med glæde og fortrøstning frem til nye opgaver og oplevelser i 2017, hvor vi har fokus på helhedsorienteret hjælp til selvhjælp med borgeren i centrum og med metodeudvikling i forhold til vidensdeling og erfaringsudveksling.

Vi ønsker alle vore frivillige og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og godt nytår 2017. Tak for samarbejde og støtte i årets løb.

Frivilligcenter Frederikshavn Kommune
Ingeborg Thusgaard, Formand
Mariane Skadborg, Leder

Vi holder juleferie fra den 20.december 2016 til den 2.januar 2017.

Udskriv Email

Find forening

find forening

Find frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender
Kommende arrangementer