NYHEDSBREV 1 / Juni 2022

Kære medlemmer

Først og fremmest tak for den pæne velkomst som både den nye daglige leder Mette Byrgesen Jensen samt husets nye bogholder Karina Kirkegaard har fået.

Der har allerede været mulighed for at hilse på en del af jer, og vi glæder os til at møde de resterende af husets medlemmer, når lejligheden byder sig.

Desværre måtte vi i slutningen af april sige farvel til husets mangeårige medarbejder, Margit Thomsen, der stille sov ind. Margit har i mange år været en stor del af Frivilligcenter Frederikshavn og det frivillige arbejde i Frederikshavn Kommune generelt. Der dukker hele tiden ting op, som Margit bare tog sig af uden at nogen tænkte nærmere over det.

Vi, Mette og Karina, kommer derfor ikke til at være nogen erstatning for Margit. Vi kommer til at lede og administrere huset på vores egen måde og gøre det, så godt vi kan. Derfor tager vi gerne mod råd og vejledning, hvis der er noget, vi har overset, eller som ikke rigtig fungerer, som det plejer, for jer medlemmer.

Åbningstider og lokalelån
Der er ingen umiddelbare ændringer i måden, som huset fungerer på.
Der er åbent mandag-torsdag fra kl. 10-15. Hvis der er brug for at låne lokale, booker man på telefon: 4033 1216 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved personligt fremmøde.

Nøglen afhentes her i huset og nøgleudlånsseddel udfyldes ved afhentning.
Lokaleudlånsseddel udfyldes efter endt møde og bliver liggende i bakkerne, og nøglen smides i postkassen, når alle dørene i huset er låst, og alarmen slået til.

Kontakttelefon
Er der problemer med alarm, elevator eller andet, kan I kontakte Mette på 4033 1216 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Vigtig information

  • Opvaskemaskinen på 1. sal er i stykker. Det vil sige, at det kun er muligt at vaske rent ved brug af den nederste hylde i maskinen. Der bliver arbejdet på at finde en ny opvaskemaskine.
  • Åbnemekanismen i glasdøren fra parkeringspladsen ind til lokalet i stueetagen er i stykker. Derfor skal døren stå åben, indtil mekanismen er lavet igen. Der er bestilt reservedele.

Aflever lokale og køkken, som I finder det
Det er vigtigt, at vi alle sammen passer på huset her.

Vi vil derfor gerne pointere, at alle rydder op efter sig selv og efter brug af lokale og hus. Bordene skal stilles på plads og tørres af, kopper og tallerkner skal stilles i opvaskemaskine eller vaskes af. Opvaskemaskinen tømmes og sættes i gang efter behov.

Er der skrald efter mad i skraldespandene skal posen tages med og smides i container ved skuret på parkeringspladsen for at undgå lugtgener.

Generalforsamling 2022

Frivilligcenter Frederikshavn afholdt den 23. maj 2022 den ordinære generalforsamling. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg og huset måtte tage afsked med Henrik Carlsen, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), og i stedet byde John Hansen, FFI Fodbold, velkommen tilbage. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med John Hansen som ny formand og Fie Mølholt som næstformand.
Vedhæftet som bilag 1 2022-05-23 Referat generalforsamling. Vedhæftet som bilag 2 Årsregnskab 2021. Vedhæftet som bilag 3 Bestyrelsens beretning 2021.

Medlemmer og lokaleudlån

Aktiviteterne i Frivilligcenter Frederikshavn er efter den nedlukning på grund af coronapandemien nu oppe på normal aktivitet målt på mødeaktivitet og lokaleudlån.

I 2021 havde vi udlånt 413 lokaler, og der var 2792 deltagere ved aktiviteterne. I 2022 d.d. har vi udlånt 291 lokaler med 1845 deltagere. Retshjælpen har været her 18 gange. Huset bruges også flittigt af bl.a. kommunens Støttecenter samt Kvisten.

Ukrainske medborgere

Frivilligcenter Frederikshavn har lagt hus til tre velbesøgte arrangementet for ukrainske flygtninge. Det har været informationsmøde og dansksprogsundervisninger ved tolk og herboende hviderusser, Aksana Silchanka. Disse møder er nu afsluttet, da langt de fleste ukrainere har tilbud om sprogundervisning hos kommunen.

Til gengæld låner ukrainerne nu lokaler til aktiviteter for ukrainske børn og teenagere, som de selv varetager.

Hvad kan vi gøre for jer

Inden vi går på sommerferie, er ambitionen at lære alle jer medlemmer lidt bedre at kende. Vi vil derfor ringe rundt til samtlige medlemmer for at høre, hvad I som medlemmer bruger huset til på nuværende tidspunkt, hvad I godt kunne ønske jer, at huset bliver brugt til, om der er ideer/ønsker til fælles foredrag, samarbejder på tværs eller aktiviteter, som vi i huset kan være behjælpelige med.

Ferielukket i juli
Huset holder i sommeren 2022 lukket fra den 1. juli til og med 31. juli.

Med venlig hilsen
Frivilligcenter Frederikshavn

Udskriv E-mail

Find forening

find forening

Frivilligjob

find frivilligjob

Mindhelper

selvhjelp

Fritid

kalender

Bobleberg

kalender