Året 2021

Året 2021 har været et godt år for Frivilligcenter Frederikshavn trods skiftende restriktioner på grund af Corona-epidemien.

I de sidste måneder har vi haft et aktivitetsniveau målt på brug af huset, der nærmer sig situationen før Corona, både i besøg og udlån af lokaler.

Trod epidemien har vi en fortsat vækst i antallet af medlemsforeninger.

Vores økonomi er robust. Vi har fortsat en grundydelse på Finansloven. Kommunens tilskud er øget og vil fremover blive pristalsreguleret.

Vi har den glæde, at vi har modtaget en stor donation på 250.000 kr. fra Trigonfonden. Bestyrelsen har udarbejdet en strategi i forståelse med Trigonfonden, hvor patient-foreninger og indsatser for sårbare mennesker prioriteres.

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 16.30 bliver I inviteret til et orienteringsmøde om Trigonfondens donation.

Samarbejdet Frederikshavn Kommune er godt. Vi er repræsenteret i projekter, der har til formål at styrke fællesskaber og dermed reducere ensomhed. Kommunen inspirerer borgere til at deltage i vore kurser for mennesker med behov for at bearbejde deres livs udfordringer, nemlig Kom videre Kvinde og Kom videre Mand.

Vi er glade for det samarbejde vi har med Frederikshavn Kommune om den digitale hjemmeside Boblberg.dk. Boblberg har til formål at hjælpe borgere til at skabe sociale relationer og fællesskaber.

I kan læse mere om Boblberg på www.boblberg.dk eller gå ind via vores egen hjemmeside www.frivillighedshuset.dk , hvor der er et link til Boblberg.

I er velkomne til at få hjælp her i De frivilliges Hus til at oprette jer på Boblberg. Jeg minder samtidig om, at vi står til rådighed for rådgivning og vejledning til den frivillige forenings-verden.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

På Frivilligcentrets og bestyrelsens vegne.

Fie Mølholt                                      John Hansen

Formand                                         Daglig leder

Udskriv E-mail

Find forening

find forening

Frivilligjob

find frivilligjob

Mindhelper

selvhjelp

Fritid

kalender

Bobleberg

kalender