Skip to main content

Kurser & møder


Frivilligcenter Frederikshavn tilbyder løbende kurser og fyraftensmøder om aktuelle emner. Det kunne være om fundraising, §18 midler, kommunikation, rekruttering af frivillige, fastholdelse af frivillige eller andet.

Medlemmer har selv indflydelse på, hvilke kurser eller arrangementer, de mener, der er behov for.

Vi er altid åbne for relevante forslag.


Fyraftensmøde - §18 midlerne

I samarbejde med Frederikshavn Kommune inviterede Frivilligcenter Frederikshavn alle interesserede til fyraftensmøde om §18 midlerne. Centerchef Henrik Hugo Pedersen og myndighedsvejleder Lotte Damberg, Center for Social- og Sundhedsområdet orienterede om kriterierne for tildeling af midlerne samt krav til ansøgningen.

§18 midlerne er støtte til frivilligt socialt arbejde, som Frederikshavn Kommune ifølge §18 i Lov om Social Service skal stille til rådighed for foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde.


Fyraftensmøde - Den gode pressemeddelelse

Journalist Marianne Isen fra Det Nordjyske Mediehus gav en grundig gennemgang af, hvad der gør en god pressemeddelelse. 

På fyraftensmødet her i huset fik de deltagende medlemmer af Frivilligcenter Frederikshavn en god fornemmelse af, hvad der skal til for at fange journalisternes interesse og skille sig ud i forhold til de mange pressemeddelelser, som en redaktion modtager i løbet af en dag.